2k17 Recruitment Results

July 5, 2017
Name Registration Number
K.Vamsi Krishna 120005072
Shri Ajay Kumar 120004212
C.Sai Sashank 120005024
G.Purushothaman 120009172
K.Sai Sri Teja 120004117
M.Aiswarya Lakshmi 120012002
R.Aswin 120012012
T.Harish 120004080
B.V.P. Akhil 120004034
M.Goutham Krishna 120003178
M.Siva Sai Kumari 120004125
Sj.Gokulji 120012018
K.Chandana 120005056
Sk.Shayam 120017039
V.Sri Rishita 120017046
T.Manikanta Reddy 120014055
A.Manjitha 120004013
N.D.L.Alekhya 120015024
B.Sri Gayathri 120006007
A.Harish Kumar 120009087
K.Gnaneswari 120005040
V.Munideepa 120015119
Third Years
Gokul
Ch.Eswar 119004033
R.Selva Logesh 119005149
P.Mohith 119017023
A.Sai Teja 119009161
G.Omkar 119003214
Jebin Mathew 119004065